Hatice Gelener Ilk Ogretim Okulu
Daha İyi Hizmet Alabilmeniz İçin Üye Olunuz...

Windows için Bazı Gerekli Bilgiler

Aşağa gitmek

Windows için Bazı Gerekli Bilgiler

Mesaj tarafından Mehmet Emin OKAY Bir Paz Ara. 14, 2008 1:59 pm

KLASÖRE TAŞI VE KLASÖRE KOPYALA
Herhangi bir klasöre sag tıkladıgınızda açılan menüde Klasöre Taşı ve Klasöre Kopyala gibi iki yeni seçenegin olmasını isterseniz yapmanız gereken şu : Başlat\Çalıştır\regedit yazın.
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers bölümüne gelin.

Klasöre Taşı için :
ContextMenuHandlers anahtarında sag tıklayın ve açılan menüden Yeni/Anahtar komutuna tıklayın. Bu yeni anahtara Move To adını verin. Bu anahtarı bir kez tıklayın ve sag taraftaki Varsayılan degerine çift tıklayarak şunları yazın.
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

Klasöre Kopyala için :
Yine ContextMenuHandlers anahtarında sag tıklayın ve açılan menüden tekrar Yeni/Anahtar komutuna tıklayın. Bu yeni anahtara da Copy To adını verin. Bu anahtarı bir kez tıklayın ve sa taraftaki Varsayılan de erine çift tıklayarak şunları yazın.
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

PENCERELERİ FARKLI BİR YERDEN KAPATMA
Açtıgınız herhangi bir pencereyi sag üst tarafta bulunan çarpı işareti dışında farklı bir yerden de kapatabilirsiniz. Sol üst tarafta açmış oldugunuz pencerenin ismi yazar. O' nun hemen önünde de bir simge vardır. O simgeye çift tıklayarak ta pencereyi kapatabilirsiniz.

RUNDLL HATA MESAJI
Bilgisayarınız açılırken RUNDLL hata mesajı veriyorsa, ama sistem huzur içerisinde çalışıyorsa yapaca ınız şey şu : Başlat\Çalıştır\regedit yazın.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURR ENT VERSION\RUN
bölümüne gelin ve hata iletisinde verilen adres satırını silin.

RUNTIME HATA MESAJI
Bilgisayarınız açılırken RUNTIME hata mesajı veriyorsa, ama sistem huzur içerisinde çalışıyorsa yapacagınız şey şu : Başlat\Çalıştır\regedit yazın.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURR ENT VERSION\RUNSERVICES
bölümüne gelin ve hata iletisinde verilen adres satırını silin.

KAYIT DEFTERİNİ GERİ YÜKLEME
1-Bilgisayarı MS-DOS Kipinde başlatın.
2-MS-DOS komut isteminde, scanreg \restore yazın.
3-Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bu işlemler sonucunda bilgisayarınız, başarılı bir biçimde başlattıgı son duruma geri alınacaktır.

DAHA HIZLI AÇILIŞ
Windows dosyaları açarken küçük bir animasyon gösterir. Bunu engelleyerek bilgisayarın performansını arttırın. Bunun için Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
anahtarında MinAnimate adında DWORD de eri oluşturun. Bunun de erini 0 yaptı ınızda animasyon artık gösterilmez. 1 yaparsanız tekrar etkinleşir.

TÜM DOSYALAR İÇİN HIZLI BAKIŞ
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CLASSES_ROOT
anahtarı altında * karekteri taşıyan ilk anahtarı seçin. Quickview adında yeni tuş oluşturun.Varsayılan kaydına * verisini girin.

KISAYOL OKLARINDAN KURTULMAK
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
anahtarını arayın ve IsShort veya IsShortcut kaydını silin.

"KISAYOL" YAZISINI SİLMEK
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer
anahtarında link kaydını bulun ve de erini 00 00 00 00 olarak degiştirin.

BELGELER MENÜSÜNÜ GİZLEMEK
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer
anahtarına gelin NorecentDocsMenu adında DWORD de eri oluşturun ve de erini 1 yapın.

WINDOWS LOGOLARININ İPTAL EDİLMESİ
Sistem açılışındaki Windows logosu işletim sisteminin açılışını geciktirir. Bunları iptal etmek için C dizinindeki MSDOS.SYS dosyasına sag tuşla tıklayın ve Özellikler komutunu çalıştırın. Bu dosya gizli özelligine sahiptir, bu yüzden gerekirse Araçlar\Klasör Seçenekleri\Görünüm altındaki Tüm Dosyaları Göster seçene ini işaretleyin. Daha sonra dosyanın Salt Okunur olma özelli ini kaldırın ve Tamam dügmesine tıklayın. Dosyaya çift tıklayıp bir editörde (Örn. Not Defteri) açılmasını sa layın. Options bölümünde Logo=0 satırını girin. Windows 95 ile çalışıyorsanız Logo=Off girin. Dosyayı kaydedin ve yazma korumasını (salt okunur) tekrar etkinleştirin. Bir sonraki Windows açılışında artık logolar görünmeyecektir.

DİSKET SÜRÜCÜLERİNİN ARANMASININ İPTAL EDİLMESİ
Windows standart ayar olarak her açılışta varolan disket sürücülerini arar. Ancak disket sürücülerde çok nadiren bir de işiklik olaca ı için, bu seçene i iptal edebilir ve böylece açılışı biraz daha hızlandırabilirsiniz. Bilgisayarım' a sag tuşla tıklayıp Özellikler' ine girin. Başarım\Dosya Sistemi' ne girin ve Disket sekmesine geçin. Buradaki "Bilgisayarımı her başlattıgımda yeni disket sürücüleri ara" seçenegini iptal edin ve yeni ayarı Tamam ile onaylayın.

OTOMATİK SCANDISK ÇALIŞMASININ İPTAL EDİLMESİ
Windows' u öngörüldügü gibi Başlat menüsü üzerinden kapatmazsanız bir sonraki sistem açılışında otomatik olarak Scandisk devreye girer ve sabitdiskteki hataları aramaya başlar. Bu işlemin gereksiz oldu unu ve çok uzun sürdü ünü düşünüyorsanız bu fonksiyonu tamamen iptal edebilirsiniz. Bunun için Başlat\Çalıştır\msconfig komutunu girin ve Tamam tuşuna basarak Sistem Yapılandırma Hizmet Programı' nı çalıştırın. Genel sekmesinde Gelişmiş dügmesini tıklayın ve "Hatalı kapatmadan sonra scandisk devre dışı kalsın" seçenegini işaretleyin. Daha sonra tüm pencereleri Tamam ile kapatın ve Windows' un yeniden başlatılmasına izin verin.

AÇILIŞTAKİ GEREKSİZ ARAMAYI ENGELLEMEK
Windows açılışta WINSTART.BAT dosyasını arar ve bunun komutlarını otomatik olarak çalıştırır. İşletim sistemi burada varolan tüm sabitdisklerde bu dosyayı arar ve bu da açılış işlemini geciktirir. Bu yüzden Not Defteri editörü ile C:\WINDOWS dizininde boş bir WINSTART.BAT dosyası oluşturun. Windows açılışı böylece sabitdisk hızına göre birkaç saniye daha hızlı gerçekleşir.

CAHCE İÇİN DOSYA VE YOL ADINI ARTTIRMAK
Windows son olarak açılan dosya adlarını ve yollarını (Path) özel cache belleginde (önbellek) tutar. Bir dosyayı ikinci defa açmak istediginizde, bu dosyanın sabitdiskteki yerini, dosya sisteminin FAT' i üzerinden tespit etmesine gerek yoktur, bunun yerine hızlı cache' den alabilir. Bu bellegi de artırmanız mümkün. Bilgisayarım simgesine sag tuşla tıklayarak Özellikler' ini açın. Başarım sekmesine geçin ve Dosya Sistemi' ne tıklayın. Açılan pencerede "Bu makinenin belirgin rolü" alanında Ag sunucusu' nu seçin ve açık tüm pencereleri Tamam ile kapatın.

SİSTEMİ YAVAŞLATAN SES DOSYALARININ İPTAL EDİLMESİ
Windows açılışındaki ve programların çalıştırılmasındaki en büyük frenleyicilerden biri de bunlarla ilgili ses olaylarıdır. Bu yüzden bunları komple iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için Denetim Masası' na girmeniz gerekiyor. Ses bölümünde sırayla önünde hoparlör simgesi olan tüm olayları tek tek işaretleyin. Ses alanındaki Ad açılır menüsünden de Yok' u seçin ve son olarak Tamam ile de işiklikleri onaylayın.

YAVAŞ AÇILAN MENÜLERİ DAHA HIZLI AÇMAK
Windows menüleri standart ayarlı olarak her zaman kısa bir duraklamadan sonra açılırlar. Bunun daha hızlı gerçekleşmesi için Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
dizinine geçin. Burada MenuShowDelay kaydını arayın. Böyle bir kayıt yoksa kendiniz oluşturun (Sa tuşla tıklayarak). Bu kaydın de eri menülerin gecikme süresini milisaniye olarak ifade eder. Maksimum 65000 de erini girebilirsiniz. 0 girdi inizdeyse gecikme ortadan kalkacaktır. Windows Me ve 2000' de sa fare tuşu ile masaüstüne tıklayıp Özellikler' e girebilirsiniz burada Efektler sekmesine geçip "Menü ve araç ipuçları için geçiş efekti kullan" seçene inin önündeki onay kutusunu iptal edebilirsiniz.

SANAL BELLEK
Windows, takas dosyasının boyutunu sürekli olarak güncel bellek ihtiyacına göre ayarlar. Bunun için de sürekli olarak sabitdiske erişir ve sistemin çok yavaşlamasına neden olur. Dosyaya sabit bir büyüklük verirseniz, sabitdisk erişimlerinin sıklıgı azalır. Bilgisayarım simgesine sag fare tuşu ile tıklayın ve Başarım sekmesine geçin. Sanal Bellek' e tıklayın ve "Sanal Bellek ayarlarımı kendim belirleyeyim" seçene ini işaretleyin. En az ve En çok alanlarına 384MB yazın ve Tamam dügmesine tıklayın. Güvenlik sorgusunu onaylayın ve Windows' un yeniden başlatılmasını saglayın.

PROGRAMLARIN OTOMATİK BAŞLAMASINI ENGELLEMEK
Ço u program kurulum esnasında Başlangıçta (Startup) grubuna kendini kaydeder, ya da Windows açılışında Registry' den yüklenirler. Windows bu yüzden daha yavaş açılır. Otomatik açılışı engellemek için, Başlat\Çalıştır\msconfig programını çalıştırın. Başlangıç sekmesinden ihtiyaç duymadıgınız program açılışlarını pasif duruma getirebilirsiniz.

BIOS' U YÜKLETMEDEN DAHA HIZLI BOOT ETMEK
Windows' u yeniden başlattıgınızda, işletim sistemi bilgisayarı kapatır ve tekrar açar. Komutu çalıştırırken ek olarak Shift tuşuna basarsanız işlem daha çabuk gerçekleşir. Zira bu durumda sadece Windows yeniden yüklenir, BIOS tekrardan yüklenmez
avatar
Mehmet Emin OKAY
Paylaşımcı Üye
Paylaşımcı Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 160
Yaş : 23
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : Hatice Gelener - 8/B
Kişisel İleti : Adıyaman\'lıyız Allah\'ın AdamıyızxD
Rep : 0
Tecrübe : 33931
Kayıt tarihi : 05/12/08

Kullanıcı profilini gör http://www.haticegelener.forumo.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Windows için Bazı Gerekli Bilgiler

Mesaj tarafından мєнмєтУєѕiĿ Bir Paz Ara. 14, 2008 9:57 pm

Paylaşım İçin Teşekürler...
avatar
мєнмєтУєѕiĿ
PaTRoN
PaTRoN

Erkek
Mesaj Sayısı : 341
Yaş : 24
Nerden : Okyanus
Okul-Sınıf : Akabe Toki Lisesi
Kişisel İleti : Sailor
Rep : 0
Tecrübe : 2147517607
Kayıt tarihi : 02/12/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz